Nabídka elektronického zabezpečení budov

Možnosti elektronického zabezpečení jsou velmi široké, proto návrh optimálního řešení doporučujeme svěřit odborné firmě, která zohlední dispozice konkrétního objektu, požadavky uživatele, platnou legislativu a tomu přizpůsobí volbu vhodných prvků zabezpečovacího systému.

Jaký je průběh spolupráce s naší firmou?

  1. Po zaslání potřebných podkladů zpracujeme nezávaznou nabídku zabezpečení, většinou ve více možných variantách.
  2. Pokud bude návrh vyhovovat Vašim představám, sejdeme přímo v objektu, který si přejete zabezpečit. Na místě upřesníme rozsah a možnosti systému a zpracujeme bezpečnostní posouzení objektu.
  3. Následně připravíme finální nabídku včetně přesné kalkulace, termínu dodání a předáme Vám ji k odsouhlasení spolu s podpisem Smlouvy o dílo.
  4. Ve stanoveném termínu bude provedena instalace systému. V případě, že se jedná o již vybavený objekt, klademe důraz na čistou práci našich techniků.
  5. Po instalaci je investorovi předán zabezpečovací systém včetně projektové a uživatelské dokumentace, je provedeno zaškolení obsluhy a otestována plná funkčnost zabezpečení.
  6. Dalších 14 dní běží tzv. testovací provoz, který slouží mj. k osvojení si obsluhy a případnému odladění systému. Po uplynutí této doby je zřízení spuštěno do trvalého provozu.
  7. Dále zajišťujeme záruční servis a v případě podpisu servisní smlouvy i výhodnou mimozáruční údržbu a opravy zabezpečovacího systému.