Jak na zabezpečení bytu?

Máte pěkný byt, chystáte se na dovolenou a zvažujete, jestli a jak jej zabezpečit před nevítanou návštěvou. První co Vás možná napadne je, že nemáte nic cenného a že v podstatě není co ukrást. Byli byste ale překvapeni co vše by se objevilo v policejním protokole…

Jaké jsou možnosti zabezpečení bytu?

Do bytu zejména v panelovém domě, pokud se nejedná o přízemí, dojde v drtivé většině případů k vloupání vstupními dveřmi, které jsou jen malou překážkou i pro nezkušeného zloděje.

Nabízí se proto řešení v podobě osazení kvalitních bezpečnostních dveří, které se překonávají obtížně a hrozí riziko, že pachatele uvidí někdo ze sousedů. Pokud je ale narušitel překoná, případně vnikne do bytu jiným způsobem, tak může v klidu pokračovat ve své „práci“.

Druhá možnost je instalace elektronického zabezpečení ideálně v kombinaci s GSM komunikátorem. Pokud dojde k neoprávněnému vstupu do bytu jakýmkoliv způsobem, tak je vyhlášený poplach, spustí se vnitřní siréna s intenzivním zvukem, která většinou odradí pachatele od dalšího jednání a je upozorněno okolí. Díky GSM komunikátoru jste do cca 10 vteřin od vyhlášení poplachu informováni o události na Váš mobilní telefon. Můžete tak okamžitě reagovat zavoláním souseda, Policie, případně osobně zkontrolovat byt. '

Vzhledem ke spolehlivosti značkových zabezpečovacích čidel je riziko výskytu planých poplachů blízké nule.

Elektronické zabezpečení nebo bezpečnostní dveře?

Bezpečnostní dveře, cena od 15.000Kč Elektronické zabezpečení, cena od 10.000 Kč
Silné stránky:
- Zabrání nebo zkomplikují vniknutí do bytu

Slabé stránky:
- Nechrání před jiným způsobem vniknutí (např. oknem)
- Instalace je náročnější a vyžaduje lehčí stavební zásah
- Není možno je přemístit do jiného objektu
Silné stránky:
- Pokrývá jakýkoliv neoprávněný vstup do bytu
- Vyruší pachatele, okamžitě informuje majitele a okolí - Snadná a čistá instalace
- Lze využít v jiném objektu (např. když se přestěhujete)

Slabé stránky:
- Nezabrání vniknutí do bytu