AceSys.cz – kamerové systémy CCTV

Kamerové systémy slouží k monitorování veřejných prostor, členitých, několikaposchoďových budov, ke sledování technologických procesů a v neposlední řadě i jako domovní videotelefony. Jsou velmi vhodným doplňkem k elektronickým zabezpečovacím systémům.

Snímání obrazu

Jako zdroj obrazu pro kamerové systémy slouží CCTV kamera, která zprostředkovává černobílý nebo barevný obraz. Při místění kamery ve vnějším prostředí může být osazena v krytu, který ji chrání před povětrnostními vlivy. Dalšími možnostmi je polohovací zařízení umožňující obsluze ovládat směr záběru.

Přenos signálu

Obraz snímaný kamerou je přenášen do sledovacího nebo záznamového zařízení zpravidla po samostatném kabelovém vedení. Je možné využít také stávající počítačovou síť, případně bezdrátovou technologii.

Záznam a prohlížení dat

Kamerové systémy pro sledování a záznam obrazu obvykle využívají monitor ve spojení se speciálním záznamovým „videorekordérem“ osazeným pevným diskem. Alternativou je instalace videokarty do běžného počítače a zde provádět záznam i editaci obrazu. V obou případech je možné monitorovat objekt vzdáleně prostřednictvím sítě internet.