Jak funguje elektronické zabezpečení Vašeho domu, bytu, firmy?

Účelem elektronického zabezpečení (EZS) je upozornit okolí, majitele, případně bezpečnostní agenturu na vniknutí nežádoucí osoby do střeženého objektu.

V hlídaném prostoru jsou umístěna čidla signalizující pohyb, otevření oken a dveří, rozbití skleněných výplní, případně vznik požáru. Údaje z těchto detektorů jsou předávány do zabezpečovací ústředny, která provádí jejich analýzu a dle nastaveného programu rozhodne o vyhlášení poplachu. Podrobnější popis jednotlivých prvků najdete v sekci komponenty EZS.

Klasický nebo bezdrátový systém?

Jednotlivé prvky zabezpečení jsou mezi sebou propojeny kabely nebo bezdrátově. V případě novostaveb nebo objektů, kde lze bez většího zásahu dodatečně instalovat kabeláž, doporučujeme klasické „drátové“ zabezpečení u kterého není nutno myslet na výměnu baterií. Naopak do již hotového domu, bytu nebo kanceláře je ideálním řešením bezdrátový systém, který lze nainstalovat čistě bez narušení interiéru. Dle režimu provozu je interval výměny baterií 2-3 roky.

Signalizace poplachu

Volba způsobu signalizace poplachu je zvolena dle typu a umístění objektu a také v závislosti na požadavcích zákazníka a úrovni zabezpečení.

  • Interní siréna působí na psychiku narušitele a může být doplněna i vnější sirénou na plášti budovy.
  • Doporučujeme signalizaci na mobilní telefon oprávněných osob, případně na bezpečnostní agenturu, která do několika minut zasáhne na místě zabezpečeného objektu.

Ovládání systému zabezpečení

Možnosti ovládání jsou velice variabilní a opět záleží na požadavcích zákazníka a také typu objektu.

  • Klávesnice prostřednictvím volby bezpečnostního kódu.
  • Přístupová bezdotyková karta - samostatně nebo v kombinaci s klávesnicí se nejčastěji používá při zabezpečení firmy nebo kanceláře.
  • Bezdrátový kódovaný ovladač - doporučujeme v případě zabezpečení domu nebo bytu zejména v případě, kdy systém budou ovládat děti nebo starší osoby. Obsluha ovladače je velmi snadná a navíc je možno jej použít například k otevírání garážových vrat.
  • Mobilní telefon - formou SMS nebo prozvoněním je možno řídit a monitorovat celý systém.

Jaký je sled událostí při narušení zabezpečeného objektu?

1. Narušitel vnikne do budovy, jeho pohyb zachytí snímač otevření dveří a detektor pohybu.
2. Vzhledem k tomu, že zabezpečení nebylo řádně deaktivováno, ústředna vyhlásí poplach a spustí sirénu.
3. Majitel objektu obdrží na mobilní telefon zprávu o narušení, případně i fotografii z napadeného prostoru.
3. Současně ústředna předá informaci o poplachu bezpečnostní agentuře, která vyšle na místo zásahovou jednotku.
5. Pracovníci agentury prověří stav objektu, případně zajistí pachatele.

Správnou volbou a konfigurací zabezpečení lze výrazně snížit riziko škod vzniklých vniknutím nežádoucí osoby do střeženého objektu (domu, bytu, firmy, chaty).