Zabezpečení fotovoltaické elektrárny FVE

Zabezpecčení FVE

V současné době dochází k masovému rozvoji obnovitelných zdrojů a s tím souvisí i výstavba solárních neboli fotovoltaických elektráren.
Obvykle se jedná o vysokou investici v desítkách až stovkách milionů Kč, proto je nutno věnovat se zabezpečení instalované technologie FVE. Pokud je projekt financován úvěrem, tak zabezpečovací, případně kamerový systém požadují také pojišťovny a banky.

Technologie zabezpečení FVE

Na každý projekt solární elektrárny se zpracovává individuální bezpečnostní posouzení se stanovením bezpečnostních rizik včetně návrhu řešení. Základní členění zabezpečení je možno provést na ochranu perimetru, kdy detekujeme již pokus o vniknutí na pozemek FVE a na objektovou ochranu, kdy jsou fyzicky střeženy nejcennější prvky solární elektrárny – fotovoltaické panely a střídače.

Zabezpeceni perimetruPro zabezpečení perimetru se využívá plotový detekční systém, který identifikuje pokus o překonání oplocení (přelezení, přestříhání, apod.). Tam kde tento způsob zabezpečení není vhodný, se zvolí vnitřní ochrana perimetru v podobě infračervených nebo mikrovlnných závor. Zjednodušeně lze říci, že je obvod pozemku solární elektrárny ohraničen IR paprsky, případně MW polem a po narušení této zóny dojde k vyhlášení poplachu.

Kamerový systém

Vhodným doplňkem zabezpečení FVE je kamerový systém díky kterému získáme komplexní zabezpečení fotovoltaické elektrárny. Zásadní výhodou ve srovnání se zabezpečovacím systémem je to, že vidíte, co se v areálu fotovoltaické elektrárny děje. Kamerový systém umožňuje monitorovat prostor FVE i v noci. Živý obraz i záznam z kamer je možno sledovat vzdáleně z libovolného počítače. Samozřejmostí je vyvedení poplachových signálů i obrazu z kamer na bezpečnostní agenturu, případně na pult PČR. Kamerový systém je možno koncipovat ve dvou základních provedeních. Jedna varianta jsou pevné kamery osazené po celém obvodu FVE, které trvale sledují oblast perimetru. Druhá možnost jsou otočné kamery, které nejsou omezeny pouze na oblast plotu, ale automaticky trasují celou plochu solární elektrárny a jsou schopny reagovat na podněty ze zabezpečovacího systému. Možné jsou i kombinace obou řešení, ale to je již otázka konkrétního projektu sluneční elektrárny.

Propojení kamerového a perimetrického systému

Dnešní technologie umožňují úzkou spolupráci zabezpečovacího a kamerového systému. Při použití otočných kamer tyto průběžně monitorují stav celé solární elektrárny a pokud dojde k narušená perimetru, tak se kamera zaměří na napadené místo a díky vysokému optickému přiblížení poskytne velmi detailní záběr. Máme tak možnost ověřit čím byl poplach aktivován a dle toho adekvátně reagovat.

 FVE panely a plotový perimetr  Montáž plotového systému  Perimetrický systém plotový

Otočné kamery s IR přísvitem      Kamery-denní záběr        Kamery - noční záběr s IR