Z čeho se skládá zabezpečovací systém EZS

Zabezpečovací ústředna

Ústředna EZS Je mozkem celého zabezpečovacího systému EZS. Jedná se v podstatě o výkonný minipočítač k němuž jsou pomocí kabelů nebo bezdrátově připojena veškerá čidla, ovládací klávesnice, siréna a další doplňková zařízení. Na základě vloženého programu vyhodnocuje stav celého systému a v případě napadení objektu na něj reaguje vyhlášením poplachu. Celá ústředna je společně s napájecím zdrojem a zálohovacím akumulátorem umístěna v plechové nebo plastové schránce. V případě výpadku napájení zajišťuje zálohovací akumulátor plnou funkčnost systému po dobu nejméně 12hodin.

Ovládací prvky

Infrapasivní detektor pohybu PIR

  • Klávesnice – domovní alarm bývá nejčastěji ovládán klávesnicí, kdy po zadání číselného kódu dojde k zajištění nebo odjištění zabezpečení. Při příchodu i opuštění objektu poskytuje systém určitý čas potřebný k vložení kódu. Při použití klávesnice s displejem je také možno zpětně zjišťovat historii systému, tzn. kdy a které čidlo vyhlásilo poplach, kdy a kdo sytém zapnul, vypnul, a další.
  • Přístupová bezdotyková karta – přiložením ke čtečce umístěné v objektu dojde k aktivaci nebo deaktivaci alarmu. Při požadovaném vyšším stupni zabezpečení je možné kombinovat ovládání přístupovou kartou s vložením kódu na klávesnici.
  • Bezdrátový kódovaný ovladač – stiskem tlačítka na dálkovém ovladači dojde k zajištění nebo odjištění systému. Výhodou tohoto řešení je snadná obsluha ovladače a také propojení s ovládáním například garážových vrat.
  • Mobilní telefon – pokud je v zabezpečovacím systému osazen GSM komunikátor, tak je možné provádět ovládání a zjišťování stavu ústředny EZS odkudkoliv pomocí mobilního telefonu. Můžete například zkontrolovat, jestli děti při odchodu z domu aktivovaly systém a pokud ne, tak jej pomocí SMS spustit.

Magnetický kontakt

Patří mezi nejjednodušší snímače. Instaluje se na oknech, dveřích nebo jiných otevíratelných plochách. Jeho hlavní funkcí je detekce pokusu o vniknutí v době střežení.


Infrapasivní detektor pohybu PIR

Infrapasivní detektor pohybu PIR Jedná se o prostorový detektor, který pracuje na principu vyhodnocování tepelných projevů ve svém okolí. Reaguje na pohyb lidského těla nebo zvířete v chráněném prostoru. Detektor je vybaven speciálními obvody, které zamezují vzniku falešných poplachů. Vzhledem k ceně a spolehlivosti se tato čidla používají ve většině současných zabezpečovacích systémů. Některé detektory umožňují pohyb určitých drobných domácích zvířat ve střeženém prostoru.


Detektor rozbití skla

Snímá zvuk ze svého okolí a trvale jej analyzuje. Jakmile zjistí projevy charakteristické pro tříštěné sklo, vyhlásí poplach. Reaguje rovněž na pokusy o řezání skla.


Kouřový detektor

Požární detektor Analyzuje složení plynů, detekuje změny charakteristické pro vznik požáru. Podstatně snižuje riziko vzniku požáru v chráněném prostoru.Siréna

Siréna venkovní Významným efektem vnitřní sirény je působení na psychiku pachatele. Ze zkušenosti vyplývá, že pokud je pachatel překvapen intenzivním zvukem sirény, ve většině případů se dá na útěk. Hlavním úkolem venkovní sirény je informovat okolí o narušení systému nebo o vniknutí pachatele do střeženého prostoru. Proto je také siréna vybavena intenzívním blikačem.

Komunikátor

GSM komunikátor GSM komunikátor – spojení se zabezpečovacím systémem EZS je zajištěno prostřednictvím GSM sítě a mobilního telefonu. Mimo hlášení o vzniklém poplachu jsou k dispozici informace o stavu zabezpečení, výpadku napájení, systém je možno ovládat mobilním telefonem a zjišťovat jeho stav. Není potřeba telefonní linka ani internetové připojení.

Pevná linka – podobné funkce jako GSM komunikátor, v objektu je potřeba funkční telefonní linka.

Internet LAN – umožňuje správu zabezpečovacího systému prostřednictvím sítě internet, v místě zabezpečení je vyžadováno internetové připojení.