Jak probíhá spolupráce s námi

  1. Návštěva u Vás, vyjasnění možností FVE
  2. Zpracujeme a předáme Vám nabídku na FVE
  3. Uzavřeme spolu smlouvu o dílo
  4. Podáme žádost o uzavření smlouvy o připojení k distribuční síti (SOP)
  5. Zpracujeme projekt a podáme žádost o dotaci
  6. Provedeme instalaci FVE včetně revize
  7. Zajistíme revizi FVE a vystavíme revizní zprávu
  8. Podáme žádost o první paralelní připojení
  9. Proběhne návštěva technika distributora a připojení FVE k distribuční síti
10. Vyrábíte svoji vlastní elektřinu
11. Podáme žádost o vyplacení dotace
12. Dotace je Vám vyplacena na účet
Copyright © 2024 ACESYS s.r.o.
Formular paticka
ACESYS s.r.o.
Malečkova 590/13
62800 Brno

+420 723980920